Výber dodávateľa na dodanie kancelárskeho materiálu pre potreby NSK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výber dodávateľa na dodanie kancelárskeho materiálu pre potreby NSK
Kód zákazky: Z20243106
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 15 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS