2 ks mobilné kreslá so zdvihákom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 2 ks mobilné kreslá so zdvihákom
Kód zákazky: Z20242040
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33192000-2
Predpokladaná hodnota: 3 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 14:30
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Horné Obdokovce, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty