„Cesta II/580 Šurany - križovatka I/75“ – PD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Cesta II/580 Šurany - križovatka I/75“ – PD
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Šurany, Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa