„Prestavba budovy internátu SOŠ Dvory nad Žitavou na ZSS“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Prestavba budovy internátu SOŠ Dvory nad Žitavou na ZSS“
Kód zákazky: 07921/2024/MAJ
Kód oznámenia: 15385 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 427 743 249,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom sú stavebné práce. Navrhovaná prestavba rieši zmenu časti budovy bývalého internátu SOŠ vo Dvoroch nad Žitavou na zariadenie sociálnej starostlivosti. Budova bude prestavbou rozdelená na dva nezávislé objekty. Cieľom prestavby je vytvoriť podmienky pre sociálnu službu formou celoročného pobytu v zariadení. Budú vytvorené podmienky pre ubytovanie 40 prijímateľov sociálnych služieb v zmysle podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania.