Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice - SOŠ služieb, Levice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice - SOŠ služieb, Levice
Kód zákazky: 07595/2024/MAJ
Kód oznámenia: 15981 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214220-8
Predpokladaná hodnota: 913 545,76 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko SOŠ služieb, Levice, ul. Záhradná 4, 934 01 Levice
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie a zadania s výkazom výmer. Stavba sa realizuje na objekte nachádzajúcom sa na parcela číslo 5928 v katastrálnom území Levice. Objekt je v súčasnosti výlučne ako školská stavba. Nadstavbou a prístavbou bude na objekte dosiahnutá komplexnosť a sebestačnosť školy z hľadiska technického a priestorového vybavenia. Obvodový plášť, strop do podstrešného priestoru, plochá strechy a podlaha nad II. NP (nadstavba) nadstavby bude zateplená, okná nadstavby budú z PVC s izolačným trojsklom a dvere vstupné – hliníkové. Búracie práce spočívajú prevažne z odstránenia všetkých nenosných častí strešného plášťa, vybúrania celej murovanej nadstavby nad hlavným schodiskom, nefunkčného komína nad strešnou rovinou, betónovej podesty so schodiskom v časti prístavby výťahu, ako aj existujúcej drevenej konštrukcie v tejto časti, prierazov pre jednotlivé média v najvyššej stropnej konštrukcií, ako aj časti rímsy pre odvedenie dažďových vôd. Vymurované budú nosné obvodové a vnútorné steny nadstavby, stužené železobetónovými prievlakmi a vencami. Nosné steny výťahovej šachty budú vyhotovené z tvárnic so železobetónovou zálievkou. Niektoré časti zvislých konštrukcií budú doplnené oceľovými nosnými piliermi. Stropy zostanú v pôvodnom stave. V nadstavbe budú zhotovené železobetónové prievlaky, vence a nosníky. Hlavná strecha nad nadstavbou bude riešená ako valbová. Vstupné priestory pred výťahom ako sedlová strecha s oceľovými rámami a drevenými krokvami prekrytá PVC izolačnou fóliou. Nad výťahovou šachtou bude plochá strecha. Strešná konštrukcia hlavnej budovy bude vytvorená z priehradových väzníkov, krytina z hladkého plechu – click systém. Podobne aj všetky klampiarske prvky budú z poplastovaného plechu. Priečky budú zhotovené z tvárnic. V časti schodiska je navrhnutá sklobetónová stena. V sociálnych priestoroch montované priečky DTD dosky. Vonkajšia omietka bude silikátová, škrabaná. Niektoré časti vysunutých ríms a atiky budú opravené konštrukciou OSB dosky, polystyrénom a omietkou alebo oplechovaním. V sociálnych priestoroch a okolo umývadiel budú použité keramické obklady. Podlahy budú riešené ako heterogénne PVC, v sociálnych častiach keramická dlažba. Vo vstupnej časti a na exteriérovom schodisku bude použitá nemrznúca dlažba, v prístupovej časti betónová dlažba. Vo všetkých častiach nadstavby bude použitý plošný SDK podhľad. V južnej chodbe bude osadený strešný vylez. Novo navrhované ramená schodísk sú oceľové, vrátane zábradlí exteriérových a interiérových schodísk. Oplechovania atík, strešné žľaby a zvody, oplechovania detailov a prestupov strešných plášťov budú súčasťou dodávok strešných plášťov. Ostatné klampiarske konštrukcie budú z poplastovaného plechu. Okná a dvere budú šedé, okna opatrené hliníkovou žalúziou, v jednom prípade vnútornou. Na chodbách sú navrhnuté svetlovody. Drevené konštrukcie budú opatrené náterom proti hnilobe. Schodiskové ramená opatrené oderuvzdorným náterom, zámočnícke konštrukcie antikoróznym náterom a na sokloch všetkých vnútorných častí budú umývateľné nátery. Dvere budú drevené obložkové, na schodiskách požiarne dvere s nadsvetlíkom. Dispozične sú v nadstavbe navrhnuté priestory učební, kancelárií, sociálnych zariadení a kuchynky. Elektroinštalácia rieši nadstavbovú časť, svetelné vývody v jednotlivých miestnostiach zo svetelných obvodov, pripojenie EPS, uzemnenie prípojnice PEN z prípojnice hlavného pospájania budovy, hlavné pospájanie, doplnkové pospájanie a miestne pospájanie z prípojnice hlavného pospájania, ochranu pred atmosférickou elektrinou – pasívny bleskozvod, ochranu pre nebezpečnými účinkami statickej elektriny doplnkovým pospájaním, elektrickú prípojku a meranie spotreby, rozvody slaboprúdu – štruktúrovanú kabeláž pre PC. Stavba je riešená z hľadiska požiarnej ochrany len v novej časti objektu. Pred realizáciou je potrebná dohoda s vlastníkmi susedných nehnuteľností, o prenájme časti pozemkov na ktorých bude potrebné osadiť lešenie /p. č. 5896 - mesto Levice/ Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Peter Jedlička - riaditeľ, tel. č.: 036 / 6221 061, e-mail: sekretariat@soslevice.sk

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297803
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice - SOŠ služieb, Levice (ID: 510399)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 47153e63-eb72-44df-a2eb-47c1ce2904ac
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: miroslav.ondrejicka@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925915
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 07595/2024/MAJ
 • Názov: Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice - SOŠ služieb, Levice
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie a zadania s výkazom výmer. Stavba sa realizuje na objekte nachádzajúcom sa na parcela číslo 5928 v katastrálnom území Levice. Objekt je v súčasnosti výlučne ako školská stavba. Nadstavbou a prístavbou bude na objekte dosiahnutá komplexnosť a sebestačnosť školy z hľadiska technického a priestorového vybavenia. Obvodový plášť, strop do podstrešného priestoru, plochá strechy a podlaha nad II. NP (nadstavba) nadstavby bude zateplená, okná nadstavby budú z PVC s izolačným trojsklom a dvere vstupné – hliníkové. Búracie práce spočívajú prevažne z odstránenia všetkých nenosných častí strešného plášťa, vybúrania celej murovanej nadstavby nad hlavným schodiskom, nefunkčného komína nad strešnou rovinou, betónovej podesty so schodiskom v časti prístavby výťahu, ako aj existujúcej drevenej konštrukcie v tejto časti, prierazov pre jednotlivé média v najvyššej stropnej konštrukcií, ako aj časti rímsy pre odvedenie dažďových vôd. Vymurované budú nosné obvodové a vnútorné steny nadstavby, stužené železobetónovými prievlakmi a vencami. Nosné steny výťahovej šachty budú vyhotovené z tvárnic so železobetónovou zálievkou. Niektoré časti zvislých konštrukcií budú doplnené oceľovými nosnými piliermi. Stropy zostanú v pôvodnom stave. V nadstavbe budú zhotovené železobetónové prievlaky, vence a nosníky. Hlavná strecha nad nadstavbou bude riešená ako valbová. Vstupné priestory pred výťahom ako sedlová strecha s oceľovými rámami a drevenými krokvami prekrytá PVC izolačnou fóliou. Nad výťahovou šachtou bude plochá strecha. Strešná konštrukcia hlavnej budovy bude vytvorená z priehradových väzníkov, krytina z hladkého plechu – click systém. Podobne aj všetky klampiarske prvky budú z poplastovaného plechu. Priečky budú zhotovené z tvárnic. V časti schodiska je navrhnutá sklobetónová stena. V sociálnych priestoroch montované priečky DTD dosky. Vonkajšia omietka bude silikátová, škrabaná. Niektoré časti vysunutých ríms a atiky budú opravené konštrukciou OSB dosky, polystyrénom a omietkou alebo oplechovaním. V sociálnych priestoroch a okolo umývadiel budú použité keramické obklady. Podlahy budú riešené ako heterogénne PVC, v sociálnych častiach keramická dlažba. Vo vstupnej časti a na exteriérovom schodisku bude použitá nemrznúca dlažba, v prístupovej časti betónová dlažba. Vo všetkých častiach nadstavby bude použitý plošný SDK podhľad. V južnej chodbe bude osadený strešný vylez. Novo navrhované ramená schodísk sú oceľové, vrátane zábradlí exteriérových a interiérových schodísk. Oplechovania atík, strešné žľaby a zvody, oplechovania detailov a prestupov strešných plášťov budú súčasťou dodávok strešných plášťov. Ostatné klampiarske konštrukcie budú z poplastovaného plechu. Okná a dvere budú šedé, okna opatrené hliníkovou žalúziou, v jednom prípade vnútornou. Na chodbách sú navrhnuté svetlovody. Drevené konštrukcie budú opatrené náterom proti hnilobe. Schodiskové ramená opatrené oderuvzdorným náterom, zámočnícke konštrukcie antikoróznym náterom a na sokloch všetkých vnútorných častí budú umývateľné nátery. Dvere budú drevené obložkové, na schodiskách požiarne dvere s nadsvetlíkom. Dispozične sú v nadstavbe navrhnuté priestory učební, kancelárií, sociálnych zariadení a kuchynky. Elektroinštalácia rieši nadstavbovú časť, svetelné vývody v jednotlivých miestnostiach zo svetelných obvodov, pripojenie EPS, uzemnenie prípojnice PEN z prípojnice hlavného pospájania budovy, hlavné pospájanie, doplnkové pospájanie a miestne pospájanie z prípojnice hlavného pospájania, ochranu pred atmosférickou elektrinou – pasívny bleskozvod, ochranu pre nebezpečnými účinkami statickej elektriny doplnkovým pospájaním, elektrickú prípojku a meranie spotreby, rozvody slaboprúdu – štruktúrovanú kabeláž pre PC. Stavba je riešená z hľadiska požiarnej ochrany len v novej časti objektu. Pred realizáciou je potrebná dohoda s vlastníkmi susedných nehnuteľností, o prenájme časti pozemkov na ktorých bude potrebné osadiť lešenie /p. č. 5896 - mesto Levice/ Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Peter Jedlička - riaditeľ, tel. č.: 036 / 6221 061, e-mail: sekretariat@soslevice.sk
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 913 545.76
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch stredných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Záhradná 4
 • Mesto: Levice
 • PSČ: 934 80
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stredná odborná škola služieb, Záhradná 4, 934 80 Levice
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice - SOŠ služieb, Levice
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 07595/2024/MAJ
 • Názov : Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice - SOŠ služieb, Levice
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie a zadania s výkazom výmer. Stavba sa realizuje na objekte nachádzajúcom sa na parcela číslo 5928 v katastrálnom území Levice. Objekt je v súčasnosti výlučne ako školská stavba. Nadstavbou a prístavbou bude na objekte dosiahnutá komplexnosť a sebestačnosť školy z hľadiska technického a priestorového vybavenia. Obvodový plášť, strop do podstrešného priestoru, plochá strechy a podlaha nad II. NP (nadstavba) nadstavby bude zateplená, okná nadstavby budú z PVC s izolačným trojsklom a dvere vstupné – hliníkové. Búracie práce spočívajú prevažne z odstránenia všetkých nenosných častí strešného plášťa, vybúrania celej murovanej nadstavby nad hlavným schodiskom, nefunkčného komína nad strešnou rovinou, betónovej podesty so schodiskom v časti prístavby výťahu, ako aj existujúcej drevenej konštrukcie v tejto časti, prierazov pre jednotlivé média v najvyššej stropnej konštrukcií, ako aj časti rímsy pre odvedenie dažďových vôd. Vymurované budú nosné obvodové a vnútorné steny nadstavby, stužené železobetónovými prievlakmi a vencami. Nosné steny výťahovej šachty budú vyhotovené z tvárnic so železobetónovou zálievkou. Niektoré časti zvislých konštrukcií budú doplnené oceľovými nosnými piliermi. Stropy zostanú v pôvodnom stave. V nadstavbe budú zhotovené železobetónové prievlaky, vence a nosníky. Hlavná strecha nad nadstavbou bude riešená ako valbová. Vstupné priestory pred výťahom ako sedlová strecha s oceľovými rámami a drevenými krokvami prekrytá PVC izolačnou fóliou. Nad výťahovou šachtou bude plochá strecha. Strešná konštrukcia hlavnej budovy bude vytvorená z priehradových väzníkov, krytina z hladkého plechu – click systém. Podobne aj všetky klampiarske prvky budú z poplastovaného plechu. Priečky budú zhotovené z tvárnic. V časti schodiska je navrhnutá sklobetónová stena. V sociálnych priestoroch montované priečky DTD dosky. Vonkajšia omietka bude silikátová, škrabaná. Niektoré časti vysunutých ríms a atiky budú opravené konštrukciou OSB dosky, polystyrénom a omietkou alebo oplechovaním. V sociálnych priestoroch a okolo umývadiel budú použité keramické obklady. Podlahy budú riešené ako heterogénne PVC, v sociálnych častiach keramická dlažba. Vo vstupnej časti a na exteriérovom schodisku bude použitá nemrznúca dlažba, v prístupovej časti betónová dlažba. Vo všetkých častiach nadstavby bude použitý plošný SDK podhľad. V južnej chodbe bude osadený strešný vylez. Novo navrhované ramená schodísk sú oceľové, vrátane zábradlí exteriérových a interiérových schodísk. Oplechovania atík, strešné žľaby a zvody, oplechovania detailov a prestupov strešných plášťov budú súčasťou dodávok strešných plášťov. Ostatné klampiarske konštrukcie budú z poplastovaného plechu. Okná a dvere budú šedé, okna opatrené hliníkovou žalúziou, v jednom prípade vnútornou. Na chodbách sú navrhnuté svetlovody. Drevené konštrukcie budú opatrené náterom proti hnilobe. Schodiskové ramená opatrené oderuvzdorným náterom, zámočnícke konštrukcie antikoróznym náterom a na sokloch všetkých vnútorných častí budú umývateľné nátery. Dvere budú drevené obložkové, na schodiskách požiarne dvere s nadsvetlíkom. Dispozične sú v nadstavbe navrhnuté priestory učební, kancelárií, sociálnych zariadení a kuchynky. Elektroinštalácia rieši nadstavbovú časť, svetelné vývody v jednotlivých miestnostiach zo svetelných obvodov, pripojenie EPS, uzemnenie prípojnice PEN z prípojnice hlavného pospájania budovy, hlavné pospájanie, doplnkové pospájanie a miestne pospájanie z prípojnice hlavného pospájania, ochranu pred atmosférickou elektrinou – pasívny bleskozvod, ochranu pre nebezpečnými účinkami statickej elektriny doplnkovým pospájaním, elektrickú prípojku a meranie spotreby, rozvody slaboprúdu – štruktúrovanú kabeláž pre PC. Stavba je riešená z hľadiska požiarnej ochrany len v novej časti objektu. Pred realizáciou je potrebná dohoda s vlastníkmi susedných nehnuteľností, o prenájme časti pozemkov na ktorých bude potrebné osadiť lešenie /p. č. 5896 - mesto Levice/ Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Peter Jedlička - riaditeľ, tel. č.: 036 / 6221 061, e-mail: sekretariat@soslevice.sk
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 913 545.76
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch stredných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie určenej podmienky účasti uchádzač preukáže: Uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25.11.2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342, 22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba výhradne certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. V prípade predloženia certifikátu EMAS sa vyžaduje pre kategóriu činností podľa kódu NACE : F Stavebníctvo – podkategória 41.2 Výstavba obytných a neobytných budov Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu (ekvivalentné riešenia upravuje aj metodické usmernenie UVO č. 10330-5000/2019 zo dňa 9.8.2019). Objednávateľ ako verejný obstarávateľ ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy vyžaduje použitie sociálneho hľadiska v zmysle § 10 ods. 7 a v nadväznosti na § 2 ods. 5 písm. p) Zákona o verejnom obstarávaní. Použité sociálne hľadisko predstavuje aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti. Objednávateľ považuje za sociálne hľadisko vytvorenie pracovných príležitostí pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a osôb so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony(ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti“) Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi zamestnanie min. dvoch osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona o službách zamestnanosti. Bližšie podmienky použitia sociálneho hľadiska sú uvedené v článku XIII. Osobitná podmienka plnenia zmluvy v návrhu Zmluvy o dielo.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Záhradná 4
 • Mesto: Levice
 • PSČ: 934 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SOŠ služieb, Levice, ul. Záhradná 4, 934 01 Levice
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Systém environmentálneho manažérstva
 • Opis podmienky účasti: Splnenie určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 ZVO Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie určenej podmienky účasti uchádzač preukáže: Uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25.11.2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342, 22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba výhradne certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. V prípade predloženia certifikátu EMAS sa vyžaduje pre kategóriu činností podľa kódu NACE : F Stavebníctvo – podkategória 41.2 Výstavba obytných a neobytných budov Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu (ekvivalentné riešenia upravuje aj metodické usmernenie UVO č. 10330-5000/2019 zo dňa 9.8.2019).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO pri predkladaní ponuky vyplniť.
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Bližšie informácie ohľadom zábezpeky sú uvedené v článku 14. Zábezpeka ponuky v Súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510399
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510399
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)