Elektroinštalácia priestorov sušiarne Prašice "MÔJ DOMOV" , ZSS Topoľčany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalácia priestorov sušiarne Prašice "MÔJ DOMOV" , ZSS Topoľčany
Kód zákazky: 6713/2024/MAJ
Kód oznámenia: 12026 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45310000-3
Predpokladaná hodnota: 7 724,17 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Riešené je doplnenie rozvádzača RH, pole č. 2, napojenie elektroinštalácie časti objektu Sušiareň - práčovňa a sušiareň vychádzajúce z rozvádzača RH, pole č.2, novo navrhovaný rozvádzač R-SU a elektroinštalácia priestorov sušiarne - práčovne a sušiarne. práce v rozsahu : - zásuvkovú svetelnú inštaláciu predmetných priestorov - ochranné pospájanie - rozvádzač R-SU - doplnenie rozvádzača RH, pole č.2 Napojenie predmetnej časti objektu bude vychádzať z jestvujúceho hlavného rozvádzača RH, Pole č.2. V tomto poli bude, v hornom rade istenia, vedľa ističa FA2 doplnený istič FA3 B80A/3. tento bude slúžiť pre napojenie novo navrhovaného rozvádzača R-SU. V RH, poli č. 2 bude doplnený mostík pracovného vodiča a vytvorí sa tak napäťová sústava TN-S. Napojenie rozvádzača R-SU bude vyhotovené káblom N2XH-J 5x16mm, ktorý je klasifikovaný ako retardujúci požiar. Káblové vedenie bude v rozvodni a na chodbe uložené v inštalačnom žľabe, v miestnosti č. 42 bude vedenie uložené pod omietkou. Ukončené bude v rozvádzači R-SU. Elektroinštalácia predmetnej časti objektu bude vychádzať z rozvádzača R-SU. Tento bude vyhotovený ako plastový, osadený do muriva v miestnosti č. 42. Inštalácia bude vyhotovená káblami N2XH, klasifikovanými ako retardujúce požiar, uloženými pod omietkou. Zásuvky a vypínače budú osadené vo výške 1,3m. Použité budú prístroje v minimálnym krytím IP 44. Vývod WL.1 bude ukončený hlavným vypínačom pracovného stroja 400V/32A, s minimálnym krytím IP44, osadeným na stene vo výške 1,3m. Pre napojenie budúcich veľkokapacitných práčok budú v miestnosti č.42 inštalované dva káblové vývody Wl.2 a Wl.3 ukončené v inštalačných škatuliach vo výške 2m. Osvetlenie predmetných priestorov bude riešené svietidlami LED 48W, s minimálnym krytím IP 44. V miestnosti č. 41 sa v budúcnosti uvažuje s vybudovaním nového vstupu. S toho dôvodu bude v blízkosti priestoru nových dverí vyústené káblové vedenie pre budúci vypínač ukončené v inštalačnej škatuli. Stavebná časť: Stavebná časť je zameraná na opravu vzniknutých nedostatkov vzniknutých pri demontáži a montáži novej elektroinštalácie. Miestnosť č. 41 – Sušiareň, Miestnosť č. 42 - Sušiareň a práčovňa : - vysprávky možných prierazov - hrubá výplň po drážkovaní a zapucovanie jemnou omietkou - drobné stavebné opravy, ktoré majú priamy súvis s predmetnou elektroinštaláciou - maľovka miestností č.41 a č.42

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289462
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Elektroinštalácia priestorov sušiarne Prašice "MÔJ DOMOV" , ZSS Topoľčany (ID: 504721)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: andrea.kopasova@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925901
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 6713/2024/MAJ
 • Názov: Elektroinštalácia priestorov sušiarne Prašice "MÔJ DOMOV" , ZSS Topoľčany
 • Opis: Riešené je doplnenie rozvádzača RH, pole č. 2, napojenie elektroinštalácie časti objektu Sušiareň - práčovňa a sušiareň vychádzajúce z rozvádzača RH, pole č.2, novo navrhovaný rozvádzač R-SU a elektroinštalácia priestorov sušiarne - práčovne a sušiarne. práce v rozsahu : - zásuvkovú svetelnú inštaláciu predmetných priestorov - ochranné pospájanie - rozvádzač R-SU - doplnenie rozvádzača RH, pole č.2 Napojenie predmetnej časti objektu bude vychádzať z jestvujúceho hlavného rozvádzača RH, Pole č.2. V tomto poli bude, v hornom rade istenia, vedľa ističa FA2 doplnený istič FA3 B80A/3. tento bude slúžiť pre napojenie novo navrhovaného rozvádzača R-SU. V RH, poli č. 2 bude doplnený mostík pracovného vodiča a vytvorí sa tak napäťová sústava TN-S. Napojenie rozvádzača R-SU bude vyhotovené káblom N2XH-J 5x16mm, ktorý je klasifikovaný ako retardujúci požiar. Káblové vedenie bude v rozvodni a na chodbe uložené v inštalačnom žľabe, v miestnosti č. 42 bude vedenie uložené pod omietkou. Ukončené bude v rozvádzači R-SU. Elektroinštalácia predmetnej časti objektu bude vychádzať z rozvádzača R-SU. Tento bude vyhotovený ako plastový, osadený do muriva v miestnosti č. 42. Inštalácia bude vyhotovená káblami N2XH, klasifikovanými ako retardujúce požiar, uloženými pod omietkou. Zásuvky a vypínače budú osadené vo výške 1,3m. Použité budú prístroje v minimálnym krytím IP 44. Vývod WL.1 bude ukončený hlavným vypínačom pracovného stroja 400V/32A, s minimálnym krytím IP44, osadeným na stene vo výške 1,3m. Pre napojenie budúcich veľkokapacitných práčok budú v miestnosti č.42 inštalované dva káblové vývody Wl.2 a Wl.3 ukončené v inštalačných škatuliach vo výške 2m. Osvetlenie predmetných priestorov bude riešené svietidlami LED 48W, s minimálnym krytím IP 44. V miestnosti č. 41 sa v budúcnosti uvažuje s vybudovaním nového vstupu. S toho dôvodu bude v blízkosti priestoru nových dverí vyústené káblové vedenie pre budúci vypínač ukončené v inštalačnej škatuli. Stavebná časť: Stavebná časť je zameraná na opravu vzniknutých nedostatkov vzniknutých pri demontáži a montáži novej elektroinštalácie. Miestnosť č. 41 – Sušiareň, Miestnosť č. 42 - Sušiareň a práčovňa : - vysprávky možných prierazov - hrubá výplň po drážkovaní a zapucovanie jemnou omietkou - drobné stavebné opravy, ktoré majú priamy súvis s predmetnou elektroinštaláciou - maľovka miestností č.41 a č.42
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 7 724.17
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Slnečná 734/108
 • Mesto: Prašice
 • PSČ: 956 22
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nemusí uvedený doklad predložiť, verejný obstarávateľ ho získa z verejne dostupných portálov. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu C § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Elektroinštalácia priestorov sušiarne Prašice „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Elektroinštalácia priestorov sušiarne Prašice „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany
 • Opis: Riešené je doplnenie rozvádzača RH, pole č. 2, napojenie elektroinštalácie časti objektu Sušiareň - práčovňa a sušiareň vychádzajúce z rozvádzača RH, pole č.2, novo navrhovaný rozvádzač R-SU a elektroinštalácia priestorov sušiarne - práčovne a sušiarne. práce v rozsahu : - zásuvkovú svetelnú inštaláciu predmetných priestorov - ochranné pospájanie - rozvádzač R-SU - doplnenie rozvádzača RH, pole č.2 Napojenie predmetnej časti objektu bude vychádzať z jestvujúceho hlavného rozvádzača RH, Pole č.2. V tomto poli bude, v hornom rade istenia, vedľa ističa FA2 doplnený istič FA3 B80A/3. tento bude slúžiť pre napojenie novo navrhovaného rozvádzača R-SU. V RH, poli č. 2 bude doplnený mostík pracovného vodiča a vytvorí sa tak napäťová sústava TN-S. Napojenie rozvádzača R-SU bude vyhotovené káblom N2XH-J 5x16mm, ktorý je klasifikovaný ako retardujúci požiar. Káblové vedenie bude v rozvodni a na chodbe uložené v inštalačnom žľabe, v miestnosti č. 42 bude vedenie uložené pod omietkou. Ukončené bude v rozvádzači R-SU. Elektroinštalácia predmetnej časti objektu bude vychádzať z rozvádzača R-SU. Tento bude vyhotovený ako plastový, osadený do muriva v miestnosti č. 42. Inštalácia bude vyhotovená káblami N2XH, klasifikovanými ako retardujúce požiar, uloženými pod omietkou. Zásuvky a vypínače budú osadené vo výške 1,3m. Použité budú prístroje v minimálnym krytím IP 44. Vývod WL.1 bude ukončený hlavným vypínačom pracovného stroja 400V/32A, s minimálnym krytím IP44, osadeným na stene vo výške 1,3m. Pre napojenie budúcich veľkokapacitných práčok budú v miestnosti č.42 inštalované dva káblové vývody Wl.2 a Wl.3 ukončené v inštalačných škatuliach vo výške 2m. Osvetlenie predmetných priestorov bude riešené svietidlami LED 48W, s minimálnym krytím IP 44. V miestnosti č. 41 sa v budúcnosti uvažuje s vybudovaním nového vstupu. S toho dôvodu bude v blízkosti priestoru nových dverí vyústené káblové vedenie pre budúci vypínač ukončené v inštalačnej škatuli. Stavebná časť: Stavebná časť je zameraná na opravu vzniknutých nedostatkov vzniknutých pri demontáži a montáži novej elektroinštalácie. Miestnosť č. 41 – Sušiareň, Miestnosť č. 42 - Sušiareň a práčovňa : - vysprávky možných prierazov - hrubá výplň po drážkovaní a zapucovanie jemnou omietkou - drobné stavebné opravy, ktoré majú priamy súvis s predmetnou elektroinštaláciou - maľovka miestností č.41 a č.42
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude zodpovedná za plnenie predmetu zákazky, vydaného na základe osobitného predpisu osvedčenie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 24 ods. 1 – Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického.§ 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v EUR.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v EUR.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504721
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504721
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)