Projektor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projektor
Kód zákazky: 06414/2024
Kód oznámenia: 10220 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38652120-7
Predpokladaná hodnota: 6 524,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Ul. 7 pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka 1 ks projektoru. Opis predmetu zákazky: ­ Projektor musí byť nový, nepoužívaný so zárukou minimálne dva roky ­ Minimálne natívne rozlíšenie projektora 1920x1200 pixelov ­ Minimálna svietivosť 6000 ANSI lumenov ­ Zobrazovacia technológia 1-DLP s min. veľkosťou čipu DMD 0,67" ­ Minimálny kontrast 3.000.000:1 ­ Laserový zdroj svetla s min. životnosťou 20.000 hod pre 50% pokles jasu ­ Možnosť orientácie projektora - vsesmerová ­ Výstupy min 2x HDMI, Ix HDBaseT, 1-x VGA, 1-x IR prepojenie, 1-x port USB ­ Výstupy v min. konfigurácii 1-x HDMI ­ Podpora funkcií WARPING a BLENDING ­ Podpora motorozovaného objektívu pre zoom, focus a shift ­ Maximálne rozmery 480x406x157 mm ­ Maximálna spotreba 500W ­ Min krytie voči prachu IP5x, Možnosť prevádzky 24/7 ­ Možnosť režimu ECO s 50% nižším jasom, ­ Vstavané reproduktory s min. výkonom 2-x 10W

Linky a dokumenty

Zákazka: Projektor
Profil obstarávateľa: Nitriansky samosprávny kraj

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286083
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Projektor (ID: 502895)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: anna.bartova@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925940
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 06414/2024
 • Názov: Projektor
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodávka 1 ks projektoru. Opis predmetu zákazky: ­ Projektor musí byť nový, nepoužívaný so zárukou minimálne dva roky ­ Minimálne natívne rozlíšenie projektora 1920x1200 pixelov ­ Minimálna svietivosť 6000 ANSI lumenov ­ Zobrazovacia technológia 1-DLP s min. veľkosťou čipu DMD 0,67" ­ Minimálny kontrast 3.000.000:1 ­ Laserový zdroj svetla s min. životnosťou 20.000 hod pre 50% pokles jasu ­ Možnosť orientácie projektora - vsesmerová ­ Výstupy min 2x HDMI, Ix HDBaseT, 1-x VGA, 1-x IR prepojenie, 1-x port USB ­ Výstupy v min. konfigurácii 1-x HDMI ­ Podpora funkcií WARPING a BLENDING ­ Podpora motorozovaného objektívu pre zoom, focus a shift ­ Maximálne rozmery 480x406x157 mm ­ Maximálna spotreba 500W ­ Min krytie voči prachu IP5x, Možnosť prevádzky 24/7 ­ Možnosť režimu ECO s 50% nižším jasom, ­ Vstavané reproduktory s min. výkonom 2-x 10W
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 6 524
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Videoprojektory
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ul.7 pešieho pluku č. 1
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní bude overovaná verejným obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy resp. z verejne dostupných zdrojov (platí len pre uchádzača so sídlom v SR). Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní bude overovaná verejným obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté. Úspešný uchádzač musí spĺňať vyššie uvedené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia počas celého procesu plnenia zákazky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Projektor
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 06414/2024
 • Názov : Projektor
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodávka 1 ks projektoru. Opis predmetu zákazky: ­ Projektor musí byť nový, nepoužívaný so zárukou minimálne dva roky ­ Minimálne natívne rozlíšenie projektora 1920x1200 pixelov ­ Minimálna svietivosť 6000 ANSI lumenov ­ Zobrazovacia technológia 1-DLP s min. veľkosťou čipu DMD 0,67" ­ Minimálny kontrast 3.000.000:1 ­ Laserový zdroj svetla s min. životnosťou 20.000 hod pre 50% pokles jasu ­ Možnosť orientácie projektora - vsesmerová ­ Výstupy min 2x HDMI, Ix HDBaseT, 1-x VGA, 1-x IR prepojenie, 1-x port USB ­ Výstupy v min. konfigurácii 1-x HDMI ­ Podpora funkcií WARPING a BLENDING ­ Podpora motorozovaného objektívu pre zoom, focus a shift ­ Maximálne rozmery 480x406x157 mm ­ Maximálna spotreba 500W ­ Min krytie voči prachu IP5x, Možnosť prevádzky 24/7 ­ Možnosť režimu ECO s 50% nižším jasom, ­ Vstavané reproduktory s min. výkonom 2-x 10W
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Videoprojektory
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Ul. 7 pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia ,,Cena celkom za predmet zákazky v EUR vrátane DPH“
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=502895&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502895
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)