Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Ladice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa