Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Adresa: Rožňavská
Mesto: Bratislava
PSČ: 83272
IČO: 35914939
DIČ: 2021920076
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Obstaranie nových hybridných elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu - PTK
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
ZSSK_2024_BEMU_PTK
uvo - - -
Koženky
Obchodná verejná súťaž

web 20240726090026.07.2024
09:00
Biela technika – malé spotrebiče
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240726130026.07.2024
13:00
Dodanie a sprevádzkovanie vysokozdvižného vozíka s nosnosťou 5 ton
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240730100030.07.2024
10:00
Dodanie, uvedenie do prevádzky mostový žeriav 5 t vrátane vykonania všetkých predpísaných skúšok a revízií v zmysle zákona NS SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení a Vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o UTZ a určených činnostiach na UTZ
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240731100031.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Chladiče VOITH
Obchodná verejná súťaž

web 20240222100022.02.2024
10:00
Náhradné diely do WC
Obchodná verejná súťaž

web 20240223100023.02.2024
10:00
Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad 240, Bdgtmee, Bdtmee (západ)
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240226150026.02.2024
15:00
Predaj ostatného odpadu z vyradených železničných koľajových vozidiel rad Bdgtmee, Bdtmee (východ)
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240226150026.02.2024
15:00
AVK(automat výdaja kvapalín), ADBLUE – čistenie manipulačných plôch, odvoz a zneškodňovanie nebezpečného odpadu
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240301120001.03.2024
12:00
Náhradná autobusová doprava v reg. Košice, okruh Humenné
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240304110004.03.2024
11:00
Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na UTZ – elektrických
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240312100012.03.2024
10:00
Modernizácia čerpacej stanice Prešov (Obhliadka miesta plnenia je pre navrhovateľov povinná. Účelom obhliadky je, aby si navrhovatelia priamo na mieste overili a získali informácie potrebné na vypracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 07.03.2024 o 13:00 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Prešov, ul. Masarykova, koľaj č. 9.a. Účasť na obhliadke je potrebné potvrdiť e-mailom na adrese: zikla.peter@slovakrail.sk a v kópii na: hirschnerova.nadezda@slovakrail.sk najneskôr do 05.03.2024 do 14:00 h.! Obhliadky sa môže zúčastniť navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená osoba navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z výberového konania, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva.)
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240321140021.03.2024
14:00
Svietidlá
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240323140023.03.2024
14:00
Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií UTZ zdvíhacích
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240326100026.03.2024
10:00
Fólie ostatné
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240327100027.03.2024
10:00
Fólie ORACAL
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240328103028.03.2024
10:30
Nádoby na odpadky pre ŽKV
Obchodná verejná súťaž

web 20240403083003.04.2024
08:30
Dodanie roztoku močoviny AdBlue
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240404100004.04.2024
10:00
Displej riadiaceho systému DPC-S2-10,4″ – Komponenty informačných a kontrolných zariadení ŽKV
Obchodná verejná súťaž

web 20240404110004.04.2024
11:00
Oprava bŕzd a časti bŕzd DAKO
Obchodná verejná súťaž

web 20240404140004.04.2024
14:00
Snímač otáčok kompresora 11075501
Obchodná verejná súťaž

web 20240405103005.04.2024
10:30
Riadiaca jednotka klimatizácie CCS 8-2 LV
Obchodná verejná súťaž

web 20240408080008.04.2024
08:00
Oprava Štartérov 24V/6,6kW 9-z. 0001417001/BOSCH
Obchodná verejná súťaž

web 20240408080008.04.2024
08:00
Výpočtová technika
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240409080009.04.2024
08:00
Piest indický pr.310mm 8-1-58-080-0 127 a Vstrekovač VN180U353-2652 990.2652
Obchodná verejná súťaž

web 20240409090009.04.2024
09:00
Diaľkovo ovládané ističe
Obchodná verejná súťaž

web 20240412090012.04.2024
09:00
Dodanie, montáž požiarnych výlezov v Rušňovom depe Humenné
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240416120016.04.2024
12:00
Štetce a príslušenstvo k farbám
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240417103017.04.2024
10:30
Dodanie 2 ks kancelárskych kontajnerov pre Rušňové depo Nové Zámky
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240418090018.04.2024
09:00
Hadice VOITH
Obchodná verejná súťaž

web 20240418140018.04.2024
14:00
Hadice VOITH pre DMJ 861 IV
Obchodná verejná súťaž

web 20240419140019.04.2024
14:00
Stierače, stieracie súpravy a ich časti
Obchodná verejná súťaž

web 20240422080022.04.2024
08:00
Ventily, kohúty, cievky a pod. príslušenstvo časť 1
Obchodná verejná súťaž

web 20240423090023.04.2024
09:00
Ventily, kohúty, cievky a pod. príslušenstvo časť 2
Obchodná verejná súťaž

web 20240423090023.04.2024
09:00
Oprava HKV 92561 742 275-1 po nehodovej udalosti
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
25226-S10179/2024-SeON
uvo 20240423090023.04.2024
09:00
Oprava dvojkolesí pre ŽKV radu 071, 971, 051, 951
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
24690-S9721/2024-SeON
uvo 20240423090023.04.2024
09:00
Brzdové obloženie Becorit V 30 200 cm2
Obchodná verejná súťaž

web 20240423100023.04.2024
10:00
Náhradné diely na pojazd HKV 712
Obchodná verejná súťaž

web 20240424100024.04.2024
10:00
Stolíky, police, výplne a ich časti
Obchodná verejná súťaž

web 20240425080025.04.2024
08:00
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240425103025.04.2024
10:30
Elektromagnetické súčiastky
Obchodná verejná súťaž

web 20240426100026.04.2024
10:00
Náterové hmoty výrobcu Chemolak
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240426110026.04.2024
11:00
Náterové hmoty výrobca HET
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240426110026.04.2024
11:00
Náterové hmoty výrobca Lankwitzer
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240426110026.04.2024
11:00
Elekromotory, budiče, dynamá a ich časti
Obchodná verejná súťaž

web 20240429100029.04.2024
10:00
Poistky a spínače na ŽKV (1 kópie)
Obchodná verejná súťaž

web 20240506110006.05.2024
11:00
Moduly – Jednotka riad. el.protišmyku ASS06.1A00
Obchodná verejná súťaž

web 20240507123007.05.2024
12:30
Filtre a súčasti filtrácie časť 1
Obchodná verejná súťaž

web 20240509100009.05.2024
10:00
Filtre a súčasti filtrácie časť 2
Obchodná verejná súťaž

web 20240509100009.05.2024
10:00
Tlmiče
Obchodná verejná súťaž

web 20240510090010.05.2024
09:00
Dosky tesniace a tesnenia
Obchodná verejná súťaž

web 20240510100010.05.2024
10:00
MFC Konica minolta BIZHUB C450i
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240510100010.05.2024
10:00
Oprava - Stator 3EJM 500011R002TEŽ
Obchodná verejná súťaž

web 20240513100013.05.2024
10:00
Mazivá
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240513100013.05.2024
10:00
Zákazka Náhradná autobusová doprava - okruhy Zvolen a Prievidza
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S11022/2024-SeON
uvo 20240514090014.05.2024
09:00
Brzdové obloženie pre ŽKV
Obchodná verejná súťaž

web 20240514120014.05.2024
12:00
Spojovací materiál
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240516080016.05.2024
08:00
Klinové remene
Obchodná verejná súťaž

web 20240516100016.05.2024
10:00
Náhradné diely do trakčných motorov
Obchodná verejná súťaž

web 20240517100017.05.2024
10:00
Archivačné a čítacie zariadenia pre rušňovodičov
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240517110017.05.2024
11:00
Zabezpečenie 2-ročného záručného servisu pre zariadenia zebra TC56 a ZQ230
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240517110017.05.2024
11:00
Spojky ŽKV
Obchodná verejná súťaž

web 20240517120017.05.2024
12:00
Tesnenia pre spaľovacie motory
Obchodná verejná súťaž

web 20240521103021.05.2024
10:30
Oleje
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
S11031/2024-SeON
uvo 20240523090023.05.2024
09:00
Prvky ozubených kolies a spojok
Obchodná verejná súťaž

web 20240523100023.05.2024
10:00
Technické zhodnotenie elektroinštalácie jednej sady (4 ks) zdvihákov STANDARD DUO 4×25 t v RD Bratislava
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240524100024.05.2024
10:00
Kefy a lišty uhlíkové
Obchodná verejná súťaž

web 20240524110024.05.2024
11:00
Dávkovače mydla
Obchodná verejná súťaž

web 20240527090027.05.2024
09:00
Dávkovače mydla
Obchodná verejná súťaž

web 20240527090027.05.2024
09:00
Oprava hláv valcov
Obchodná verejná súťaž

web 20240528113028.05.2024
11:30
Pracovná zdravotná služba
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240529100029.05.2024
10:00
Batérie
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240531090031.05.2024
09:00
Dodanie roztoku močoviny AdBlue na obdobie júl – september 2024
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240531103031.05.2024
10:30
Uzatvorenie mandátnej zmluvy pre odovzdanie pohľadávok do mandátnej správy
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240531120031.05.2024
12:00
Kancelárske potreby
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240603080003.06.2024
08:00
Príprava plochy a osadenie unimobunky pri Dielni elektrikárov v RD Košice
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240603100003.06.2024
10:00
Oprava HKV 92561 757 017-9 po nehodovej udalosti
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
32980 - S 11271/2024-SeON
uvo 20240604090004.06.2024
09:00
Kefy a lišty uhlíkové
Obchodná verejná súťaž

web 20240605140005.06.2024
14:00
Zjednotená podpora v súčasnosti zakúpených produktov Huawei
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240607100007.06.2024
10:00
Zrkadlá pre ŽKV
Obchodná verejná súťaž

web 20240611090011.06.2024
09:00
Opravy magnetických bŕzd
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
37924-S10409/2024-SeON
uvo 20240611090011.06.2024
09:00
Dodávka plynu na rok 2025 s opciou na rok 2026
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
40223-S11008/2024-SeON
uvo 20240612090012.06.2024
09:00
Poistky a spínače na ŽKV
Obchodná verejná súťaž

web 20240617100017.06.2024
10:00
Komponenty elektrických obvodov -časť ostatné
Obchodná verejná súťaž

web 20240618093018.06.2024
09:30
Klinové remene
Obchodná verejná súťaž

web 20240619130019.06.2024
13:00
Biela technika – chladničky
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240620100020.06.2024
10:00
Zváracie drôty a elektródy – časť 2
Obchodná verejná súťaž

web 20240621094021.06.2024
09:40
Zváracie drôty a elektródy – časť 1
Obchodná verejná súťaž

web 20240621094021.06.2024
09:40
NB s príslušenstvom
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240621100021.06.2024
10:00
Dodanie ohrev indukčný TIH 030M/230V SKF a prenosný indukčný ohrievač TWIM 15/230V SKF
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240628100028.06.2024
10:00
Navýšenie kapacity logov pre existujúci virtuálny Fortinet Analyzer FAZ pre podporu WiFI systému
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240702120002.07.2024
12:00
Service Level Agreement (SLA ) na IWCP 2.0 PLATFORM v ZSSK
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240703100003.07.2024
10:00
Nábytok drevený
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240704100004.07.2024
10:00
Rektifikácia 7 ks žeriavových dráh v regióne Košice
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240704100004.07.2024
10:00
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov pre región Bratislava a Nové Zámky
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240704120004.07.2024
12:00
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov pre región Žilina a Zvolen
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240704120004.07.2024
12:00
Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov pre región Košice a Humenné
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240704120004.07.2024
12:00
Dodanie elektrohydraulického sťahováka nápravových ložísk JUS50 s príslušenstvom
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240708100008.07.2024
10:00
Dodanie hydraulickej ručnej sady sťahovákov
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240708100008.07.2024
10:00
Komponenty elektrických obvodov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
6724/2024
uvo 20240709090009.07.2024
09:00
Náhradné diely vákuových toaliet EVAC železničných koľajových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
34936-S11376/2024-SeON
uvo 20240710090010.07.2024
09:00
Dodanie, sprevádzkovanie skrutkových kompresorov s vykonaním úradných skúšok
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240710100010.07.2024
10:00
Úprava vnútorných priestorov Nocľažne vlakových čiat v Topoľčanoch
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240711110011.07.2024
11:00
Dodanie a sprevádzkovanie montážneho stola na zváranie s príslušenstvom
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240716100016.07.2024
10:00
Komponenty informačných a kontrolných zariadení ŽKV
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240717100017.07.2024
10:00
Dodanie, spustenie do prevádzky skúšač stavu MKL meničov EJ 660,61 vrátane dokladov
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240719100019.07.2024
10:00
Nákup hardware a software BIG-IP r5600 Best Bundle (128 GB Memory, M.2 SSD) vrátane support STANDARD ( 10×5 ), RMA NBD na 3 roky
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240719130019.07.2024
13:00
Tmely a lepidlá
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240722143022.07.2024
14:30
Káblové oká
Obchodná verejná súťaž

web 20240723080023.07.2024
08:00
Káble
Obchodná verejná súťaž

web 20240723100023.07.2024
10:00
Vodiče
Obchodná verejná súťaž

web 20240723120023.07.2024
12:00
Zimná údržba – odstraňovanie snehu z prístupových ciest, chodníkov a parkovísk v areáli SPO Stromová 8 Košice
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240724093024.07.2024
09:30
Kryty, uzávery a veká na ŽKV
Obchodná verejná súťaž

web 20240724103024.07.2024
10:30