Piest indický pr.310mm 8-1-58-080-0 127 a Vstrekovač VN180U353-2652 990.2652

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Piest indický pr.310mm 8-1-58-080-0 127 a Vstrekovač VN180U353-2652 990.2652
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Leopoldov, Nové Zámky, Prievidza, Žilina, Vrútky, Zvolen, Fiľakovo, Brezno, Košice, Prešov, Humenné, Poprad
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa