Pracovná zdravotná služba

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pracovná zdravotná služba
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa