Klinové remene

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Klinové remene
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa