Zabezpečenie 2-ročného záručného servisu pre zariadenia zebra TC56 a ZQ230

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie 2-ročného záručného servisu pre zariadenia zebra TC56 a ZQ230
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa