Moduly – Jednotka riad. el.protišmyku ASS06.1A00

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Moduly – Jednotka riad. el.protišmyku ASS06.1A00
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 12:30
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nové Zámky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa