Dodanie roztoku močoviny AdBlue

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie roztoku močoviny AdBlue
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Nové Zámky, Brezno, Vrútky, Lučenec, Poprad, Prievidza, Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa