Displej riadiaceho systému DPC-S2-10,4″ – Komponenty informačných a kontrolných zariadení ŽKV

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Displej riadiaceho systému DPC-S2-10,4″ – Komponenty informačných a kontrolných zariadení ŽKV
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Vrútky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa