Oprava bŕzd a časti bŕzd DAKO

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava bŕzd a časti bŕzd DAKO
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 14:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nové Zámky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa