Filtre a súčasti filtrácie časť 1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Filtre a súčasti filtrácie časť 1
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa