Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií UTZ zdvíhacích

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií UTZ zdvíhacích
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa