Technické zhodnotenie elektroinštalácie jednej sady (4 ks) zdvihákov STANDARD DUO 4×25 t v RD Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické zhodnotenie elektroinštalácie jednej sady (4 ks) zdvihákov STANDARD DUO 4×25 t v RD Bratislava
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Vyhlasovateľ v tejto obchodnej verejnej súťaže určil povinnú obhliadku. Účasť navrhovateľa na obhliadke je podmienkou pre vyhodnotenie predloženého návrhu vyhlasovateľom. Obhliadky sa zúčastní navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená splnomocnená osoba za navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z obchodnej verejnej súťaže, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnená osoba na obhliadke za navrhovateľa sa preukáže prítomnému zástupcovi vyhlasovateľa občianskym preukazom. Zástupca vyhlasovateľa na obhliadke odovzdá zúčastnenej osobe na obhliadke potvrdenie o účasti na obhliadke. Fyzická obhliadka sa uskutoční dňa 14.05.2024 od 09:00 do 10:00 hod. Kontaktná osoba pre RD Bratislava: Bc. Machala, +421 911 170 341, machala.tomas@slovakrail.sk