MFC Konica minolta BIZHUB C450i

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: MFC Konica minolta BIZHUB C450i
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Vrátane dopravy, inštalácie, konfigurácie.