Ventily, kohúty, cievky a pod. príslušenstvo časť 1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ventily, kohúty, cievky a pod. príslušenstvo časť 1
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava, Leopoldov, Nové Zámky, Prievidza, Žilina, Vrútky, Zvolen, Fiľakovo, Brezno, Košice, Prešov, Humenné, Poprad
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa