Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adresa: Študentská
Mesto: Trenčín
PSČ: 91150
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky HP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246013
eks 20240723090023.07.2024
09:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246012
eks 20240723090023.07.2024
09:00
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie - časopis
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246015
eks 20240723100023.07.2024
10:00
Reagencie a médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246014
eks 20240723111523.07.2024
11:15
Názov Zdroj Ponuky do
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201018
eks 20200122090022.01.2020
09:00
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201017
eks 20200122100022.01.2020
10:00
Optický valec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201277
eks 20200124100024.01.2020
10:00
Toner - Zberná nádoba HP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201360
eks 20200127093027.01.2020
09:30
Renovovaný toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201975
eks 20200205090005.02.2020
09:00
Ochranné pracovné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202189
eks 20200207084507.02.2020
08:45
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202527
eks 20200213083013.02.2020
08:30
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204792
eks 20200311083011.03.2020
08:30
Biela magnetická tabuľa popisovateľná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205009
eks 20200312110012.03.2020
11:00
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205014
eks 20200312111512.03.2020
11:15
Optický valec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205117
eks 20200313113013.03.2020
11:30
Optický valec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205306
eks 20200317083017.03.2020
08:30
Akumulátorový ručný vysávač s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205332
eks 20200317090017.03.2020
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205401
eks 20200319084519.03.2020
08:45
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207264
eks 20200414090014.04.2020
09:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207276
eks 20200415091515.04.2020
09:15
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207809
eks 20200420091520.04.2020
09:15
Papierové utierky priemyselné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208142
eks 20200423104523.04.2020
10:45
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208851
eks 20200505091505.05.2020
09:15
Monoklimatická chladnička voľne stojaca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209144
eks 20200507100007.05.2020
10:00
Šatňová skriňa kovová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209331
eks 20200512091512.05.2020
09:15
Kovová skriňa pre chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209332
eks 20200512103012.05.2020
10:30
Taburetka s vyprofilovaným sedadlom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209414
eks 20200513091513.05.2020
09:15
Vybavenie laboratórií – laboratórny stôl, vrátane príslušenstva, prístrojov, demontáž, montáž, doprava.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209615
eks 20200515093015.05.2020
09:30
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010056
eks 20200521093021.05.2020
09:30
Renovované tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010267
eks 20200525093025.05.2020
09:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010640
eks 20200527084527.05.2020
08:45
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011139
eks 20200602083002.06.2020
08:30
Mobilná klimatizácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012762
eks 20200618083018.06.2020
08:30
Renovovaný toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016706
eks 20200723110023.07.2020
11:00
Originálny fotovalec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016989
eks 20200727090027.07.2020
09:00
Licencia software TIBCO statistica university advanced
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017531
eks 20200730123030.07.2020
12:30
Inicializované bezkontaktné čipové karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018305
eks 20200806113006.08.2020
11:30
Čistiace stroje - tepovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018433
eks 20200807110007.08.2020
11:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018531
eks 20200810094510.08.2020
09:45
Röntgenová lampa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018534
eks 20200810100010.08.2020
10:00
Platinové kelímky do tavičky FLUXANA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018536
eks 20200810110010.08.2020
11:00
Ochranné pracovné odevy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021335
eks 20200907091507.09.2020
09:15
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021743
eks 20200910100010.09.2020
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022135
eks 20200916083016.09.2020
08:30
Lampa do dataprojektora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022241
eks 20200917083017.09.2020
08:30
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025809
eks 20201019084519.10.2020
08:45
Chladnička s mraziacim boxom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025863
eks 20201019084519.10.2020
08:45
Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026736
eks 20201026094526.10.2020
09:45
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027931
eks 20201103084503.11.2020
08:45
Tlač publikácie a elektronická publikácia vrátane grafického návrhu obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029161
eks 20201112104512.11.2020
10:45
Originálny optický valec XEROX
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029816
eks 20201119084519.11.2020
08:45
Grafické spracovanie a tlač publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030955
eks 20201126104526.11.2020
10:45
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033724
eks 20201222093022.12.2020
09:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021274
eks 20210119093019.01.2021
09:30
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021744
eks 20210125094525.01.2021
09:45
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021801
eks 20210126100026.01.2021
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021792
eks 20210126103026.01.2021
10:30
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211184
eks 20210201084501.02.2021
08:45
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212094
eks 20210211111511.02.2021
11:15
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212314
eks 20210216090016.02.2021
09:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213010
eks 20210224091524.02.2021
09:15
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213877
eks 20210305090005.03.2021
09:00
Papierové utierky priemyselné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214127
eks 20210310084510.03.2021
08:45
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214156
eks 20210310091510.03.2021
09:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214136
eks 20210310103010.03.2021
10:30
Renovovaný toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214516
eks 20210315084515.03.2021
08:45
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214991
eks 20210319084519.03.2021
08:45
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214992
eks 20210319100019.03.2021
10:00
Optický valec CANON
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217268
eks 20210421084521.04.2021
08:45
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217598
eks 20210423100023.04.2021
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217618
eks 20210427090027.04.2021
09:00
Licencia software Human Štandard
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218242
eks 20210503104503.05.2021
10:45
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219213
eks 20210513093013.05.2021
09:30
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110105
eks 20210521093021.05.2021
09:30
Renovované tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110108
eks 20210525100025.05.2021
10:00
Skartovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112959
eks 20210622091522.06.2021
09:15
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113395
eks 20210625113525.06.2021
11:35
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114620
eks 20210709084509.07.2021
08:45
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114785
eks 20210712103012.07.2021
10:30
Lampa do dataprojektora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116026
eks 20210727084527.07.2021
08:45
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116687
eks 20210803084503.08.2021
08:45
Tlač publikácií vrátane grafickej úpravy obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117889
eks 20210827090027.08.2021
09:00
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované, nesterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118020
eks 20210831093031.08.2021
09:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117970
eks 20210906113006.09.2021
11:30
Inicializované bezkontaktné čipové karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118305
eks 20210913113013.09.2021
11:30
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119350
eks 20210929091529.09.2021
09:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119404
eks 20210929101529.09.2021
10:15
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119874
eks 20211007093007.10.2021
09:30
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120251
eks 20211013091513.10.2021
09:15
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120264
eks 20211013093013.10.2021
09:30
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120359
eks 20211014091514.10.2021
09:15
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120382
eks 20211014113014.10.2021
11:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121274
eks 20211027090027.10.2021
09:00
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121283
eks 20211027093027.10.2021
09:30
Kovová kartotéka 4 zásuvková
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121328
eks 20211027100027.10.2021
10:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121929
eks 20211104093004.11.2021
09:30
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122308
eks 20211110093010.11.2021
09:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122987
eks 20211118093018.11.2021
09:30
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123050
eks 20211119091519.11.2021
09:15
Samoobslužná pračka a sušička s mincovníkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122991
eks 20211123130023.11.2021
13:00
Ochranné pracovné pomôcky - respirátor FFP2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123543
eks 20211125093025.11.2021
09:30
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124155
eks 20211203113003.12.2021
11:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124199
eks 20211206094506.12.2021
09:45
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124321
eks 20211207090007.12.2021
09:00
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123806
eks 20211213103013.12.2021
10:30
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125002
eks 20211221091521.12.2021
09:15
Renovovaný toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022150
eks 20220113110013.01.2022
11:00
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022466
eks 20220125103025.01.2022
10:30
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022151
eks 20220125133025.01.2022
13:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022467
eks 20220126091526.01.2022
09:15
Papierové utierky priemyselné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022954
eks 20220209090009.02.2022
09:00
Jednorazové lepiace hygienické rohože
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221073
eks 20220214101514.02.2022
10:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221478
eks 20220224093024.02.2022
09:30
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222198
eks 20220317093017.03.2022
09:30
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222305
eks 20220321091521.03.2022
09:15
Renovovaný toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222473
eks 20220323083023.03.2022
08:30
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované, nesterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222613
eks 20220325084525.03.2022
08:45
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222674
eks 20220328103028.03.2022
10:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222719
eks 20220329100029.03.2022
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222585
eks 20220330101530.03.2022
10:15
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223007
eks 20220411101511.04.2022
10:15
Jednorazové lepiace hygienické rohože
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223430
eks 20220414121514.04.2022
12:15
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223706
eks 20220425084525.04.2022
08:45
Letenky: Bratislava - Miláno - Bergamo a späť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224025
eks 20220502083002.05.2022
08:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224198
eks 20220505084505.05.2022
08:45
Kancelársky kôš na odpadky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224792
eks 20220518091518.05.2022
09:15
Letenky: Viedeň - Paríž Charles De Gaulle - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224952
eks 20220519133019.05.2022
13:30
Renovované tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224809
eks 20220523100023.05.2022
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225076
eks 20220524090024.05.2022
09:00
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224953
eks 20220525094525.05.2022
09:45
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované, nesterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225587
eks 20220601091501.06.2022
09:15
Papierové utierky priemyselné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226446
eks 20220617090017.06.2022
09:00
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226448
eks 20220617093017.06.2022
09:30
Renovovaný toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226595
eks 20220621091521.06.2022
09:15
Ochranné pracovné odevy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227231
eks 20220706101506.07.2022
10:15
Monoklimatická chladnička voľne stojaca a kombinovaná chladnička s mrazničkou voľne stojaca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227331
eks 20220707090007.07.2022
09:00
Laboratórne pomôcky - Stojan na multikanálovú pipetu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227872
eks 20220721090021.07.2022
09:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227984
eks 20220725090025.07.2022
09:00
Laboratórne pomôcky - Reagenčné fľaše s uzáverom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228092
eks 20220727090027.07.2022
09:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228106
eks 20220727100027.07.2022
10:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228209
eks 20220728121528.07.2022
12:15
Letenky: Madrid - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228400
eks 20220803090003.08.2022
09:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228403
eks 20220803103003.08.2022
10:30
Letenky: Viedeň - Zurich - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228492
eks 20220804134504.08.2022
13:45
Letenky: Madrid - Krakow - Madrid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228528
eks 20220805110005.08.2022
11:00
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228401
eks 20220808100008.08.2022
10:00
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228641
eks 20220809100009.08.2022
10:00
Nerezový umývací stôl s drezom a nerezová vaňa zváraná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228982
eks 20220816100016.08.2022
10:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229319
eks 20220824090024.08.2022
09:00
Letenky: Viedeň - Benátky - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229738
eks 20220905100005.09.2022
10:00
Letenky: Madrid - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229898
eks 20220909133009.09.2022
13:30
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210459
eks 20220922114522.09.2022
11:45
Originálny toner XEROX
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210706
eks 20220928091528.09.2022
09:15
Pračka so sušičkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211477
eks 20221011100011.10.2022
10:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211650
eks 20221013100013.10.2022
10:00
Kompatibilný optický valec Xerox
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211879
eks 20221017093017.10.2022
09:30
Reklamné predmety s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212003
eks 20221019091519.10.2022
09:15
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212007
eks 20221019113019.10.2022
11:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212450
eks 20221026100026.10.2022
10:00
Dewarova nádoba KB 32 a spotrebný materiál k dewarovej nádobe
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212537
eks 20221027093027.10.2022
09:30
Letenky: Viedeň - Barcelona - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212667
eks 20221027150027.10.2022
15:00
Anorganické, organické chemikálie a biologický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212697
eks 20221028090028.10.2022
09:00
Laboratórne pomôcky a
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213163
eks 20221107100007.11.2022
10:00
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213164
eks 20221107111507.11.2022
11:15
Laboratórna sušiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213379
eks 20221110113010.11.2022
11:30
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213394
eks 20221110130010.11.2022
13:00
Laboratórne pomôcky - skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213529
eks 20221111131511.11.2022
13:15
Vákuová aspiračná pumpa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213531
eks 20221111133011.11.2022
13:30
Dewarová nádoba na kvapalný dusík s podvozkom na kolieskach
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213917
eks 20221118131518.11.2022
13:15
Germicídny žiarič nástenný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213941
eks 20221121090021.11.2022
09:00
Chemikálie a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214198
eks 20221123100023.11.2022
10:00
Čistiace utierky z netkanej textílie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214803
eks 20221202113002.12.2022
11:30
Laboratórne pomôcky - Dvojstenná laboratórna fľaša, Šróbovacia zátka so 4 šróbovacími otvormi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215009
eks 20221207090007.12.2022
09:00
Chemikálie anorganické
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215111
eks 20221209090009.12.2022
09:00
Jednorazové lepiace hygienické rohože
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215113
eks 20221209091509.12.2022
09:15
PtRh10 kelímok, kónický tvar, rovné steny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215652
eks 20221222091522.12.2022
09:15
Anorganické chemikálie a silikónový olej
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215654
eks 20221222093022.12.2022
09:30
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202343
eks 20230112120012.01.2023
12:00
Šikmá schodisková plošina do interiéru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023243
eks 20230123100023.01.2023
10:00
Originálny optický valec HP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023363
eks 20230125090025.01.2023
09:00
Regál na archiváciu dokumentov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023437
eks 20230130100030.01.2023
10:00
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš a redukčných ventilov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023453
eks 20230130110030.01.2023
11:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023583
eks 20230202121502.02.2023
12:15
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023823
eks 20230213100013.02.2023
10:00
Laboratórne pomôcky - Achátové trecie misky s tĺčikom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023897
eks 20230215093015.02.2023
09:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023891
eks 20230215100015.02.2023
10:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231046
eks 20230220100020.02.2023
10:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231055
eks 20230221094521.02.2023
09:45
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231186
eks 20230224094524.02.2023
09:45
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Xerox
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231207
eks 20230224134024.02.2023
13:40
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231306
eks 20230301090001.03.2023
09:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231304
eks 20230301091501.03.2023
09:15
Laboratórne pomôcky - analytické sitá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231347
eks 20230302100002.03.2023
10:00
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované, nesterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231409
eks 20230303130003.03.2023
13:00
Renovovaný toner HP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231457
eks 20230307090007.03.2023
09:00
Laboratórna stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231581
eks 20230310090010.03.2023
09:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231582
eks 20230310101510.03.2023
10:15
Učebná pomôcka - Multimediálny didaktický polohovateľný stôl, vrátane licencie, inštalácie, zaškolenia a dopravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231731
eks 20230315091515.03.2023
09:15
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231844
eks 20230317094517.03.2023
09:45
Exsikátory skriňové so zabudovaným vlhkomerom a nádobky na vzorky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231907
eks 20230320100020.03.2023
10:00
Letenka: Viedeň - Madrid - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232258
eks 20230330094530.03.2023
09:45
Letenka: Viedeň - Jerevan - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232279
eks 20230330141530.03.2023
14:15
Ochranné pracovné pomôcky - Kevlarové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232394
eks 20230404091504.04.2023
09:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232397
eks 20230404100004.04.2023
10:00
Prečerpávacie zariadenie k dewar nádobe
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232412
eks 20230404100004.04.2023
10:00
Laboratórne pomôcky - pH metre a pH elektródy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232448
eks 20230405091505.04.2023
09:15
Zostava skrinka + umývadlo + umývadlová batéria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232511
eks 20230411100011.04.2023
10:00
Laboratórne pomôcky a chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232939
eks 20230420100020.04.2023
10:00
Anorganické a organické chemikálie a pomôcky na spracovanie BIO materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232942
eks 20230420110020.04.2023
11:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232984
eks 20230421094521.04.2023
09:45
Nástenné lekárničky s náplňou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233425
eks 20230503094503.05.2023
09:45
Laboratórna váha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233635
eks 20230509100009.05.2023
10:00
Magnetické miešadlo s ohrevom a bez ohrevu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233874
eks 20230512120512.05.2023
12:05
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234033
eks 20230517100017.05.2023
10:00
Anorganické a organické chemikálie a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234036
eks 20230517101517.05.2023
10:15
Ochranné pracovné pomôcky - Časticový respirátor 3M- 9332 s FFP3 NR D
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234077
eks 20230517110017.05.2023
11:00
Vortex mixér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234037
eks 20230517114517.05.2023
11:45
Renovované tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234035
eks 20230518101518.05.2023
10:15
Umývačka riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234158
eks 20230519100019.05.2023
10:00
Anorganické a organické chemikálie, kalibračné roztoky a referenčné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234522
eks 20230526094526.05.2023
09:45
Letenka: Viedeň - Rím - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234529
eks 20230526103026.05.2023
10:30
Letenka: Viedeň - Lyon - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234557
eks 20230526123026.05.2023
12:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234525
eks 20230530094530.05.2023
09:45
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234692
eks 20230530100030.05.2023
10:00
Páska do tlačiarne a plastové obaly na karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234849
eks 20230601100001.06.2023
10:00
Letenky Viedeň - Paríž - Montpellier - Paríž - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234996
eks 20230602132002.06.2023
13:20
Papierové utierky priemyselné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235181
eks 20230606094506.06.2023
09:45
Umývačka riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235359
eks 20230609091509.06.2023
09:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235532
eks 20230612100012.06.2023
10:00
Chladničky voľne stojace
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235595
eks 20230613094513.06.2023
09:45
Organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235739
eks 20230615103015.06.2023
10:30
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235776
eks 20230616100016.06.2023
10:00
Grafická príprava obálky z dodaných podkladov a tlač publikácie - časopis
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236988
eks 20230712094512.07.2023
09:45
Anorganické, organické chemikálie a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237240
eks 20230718101518.07.2023
10:15
Čistička vzduchu s ionizátorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237312
eks 20230719101519.07.2023
10:15
Letenky Viedeň - Madrid - New York JFK - Madrid - Viedeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237373
eks 20230720104520.07.2023
10:45
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237523
eks 20230724100024.07.2023
10:00
Nastaviteľné tubusy na plagáty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237863
eks 20230801100001.08.2023
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237900
eks 20230801101501.08.2023
10:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238046
eks 20230804100004.08.2023
10:00
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované, nesterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238112
eks 20230807100007.08.2023
10:00
Originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238127
eks 20230810104610.08.2023
10:46
Tonery pre 3D tlač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238132
eks 20230811090011.08.2023
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238003
eks 20230811100011.08.2023
10:00
Spotrebný dielenský materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238129
eks 20230811101511.08.2023
10:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238650
eks 20230816100016.08.2023
10:00
Učebné pomôcky zdravotnícke
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238695
eks 20230818101518.08.2023
10:15
Chemikálie – referenčné roztoky (štandardy)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238697
eks 20230818103018.08.2023
10:30
Filamenty do 3D tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238579
eks 20230822100022.08.2023
10:00
Prezentačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238617
eks 20230823100023.08.2023
10:00
Anorganické, organické chemikálie a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238939
eks 20230823100023.08.2023
10:00
Wifi teplomery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238940
eks 20230823101523.08.2023
10:15
3D-modelovací softvér – Rhino 7 Lab Kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239023
eks 20230824120024.08.2023
12:00
Skladové kontajnery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238754
eks 20230825100025.08.2023
10:00
Kompatibilný optický valec Brother
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239182
eks 20230830091530.08.2023
09:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239261
eks 20230831100031.08.2023
10:00
Knižničné regály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239654
eks 20230912100012.09.2023
10:00
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239721
eks 20230913100013.09.2023
10:00
Laboratórne pomôcky - Reagenčné fľaše hnedé
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239829
eks 20230918100018.09.2023
10:00
Anorganické, organické chemikálie a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310089
eks 20230922100022.09.2023
10:00
Agaróza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310404
eks 20230929110029.09.2023
11:00
Laboratórne prístroje a vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310443
eks 20231002100002.10.2023
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310607
eks 20231004100004.10.2023
10:00
Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310402
eks 20231006100006.10.2023
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310817
eks 20231009100009.10.2023
10:00
Chemické činidlo – Tris-Hcl pufer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311040
eks 20231012100012.10.2023
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311144
eks 20231013113013.10.2023
11:30
Anorganické, organické chemikálie a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311258
eks 20231017100017.10.2023
10:00
Fotoaparát NIKON COOLPIX P1000
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311311
eks 20231017110017.10.2023
11:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311325
eks 20231017113017.10.2023
11:30
Servis, profylaktická údržba a revalidácia laboratórnej prístrojovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311294
eks 20231017114517.10.2023
11:45
Chemikálie – Certifikované referenčné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311441
eks 20231019130019.10.2023
13:00
Laboratórne utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311442
eks 20231019131519.10.2023
13:15
Reklamné predmety s potlačou - USB kľúč
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311466
eks 20231020093020.10.2023
09:30
Zostava redukcie tlaku a prepojov kapilárnymi rúrkami - Redukčný panel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311429
eks 20231020104520.10.2023
10:45
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311522
eks 20231020113020.10.2023
11:30
Diagnostiká – kultivačné pôdy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311524
eks 20231020124520.10.2023
12:45
Letenka: Viedeň - Madrid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312285
eks 20231106111506.11.2023
11:15
Mechanický invalidný vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312385
eks 20231107100007.11.2023
10:00
Laboratórne prístroje a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312387
eks 20231107110007.11.2023
11:00
Ultrazvukový kúpeľ s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312388
eks 20231107121507.11.2023
12:15
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312608
eks 20231113100013.11.2023
10:00
Anorganické a organické chemikálie, kultivačné médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312653
eks 20231113121513.11.2023
12:15
BIO kultúry - média
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312770
eks 20231114101514.11.2023
10:15
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312792
eks 20231115090015.11.2023
09:00
Šatňová skrinka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312824
eks 20231115090015.11.2023
09:00
Trezor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312791
eks 20231115091515.11.2023
09:15
Americká chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313225
eks 20231123094523.11.2023
09:45
Laboratórne prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313219
eks 20231123094523.11.2023
09:45
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313389
eks 20231127094527.11.2023
09:45
Anorganické a organické chemikálie, laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313661
eks 20231130121530.11.2023
12:15
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314131
eks 20231212100012.12.2023
10:00
Anorganické a organické chemikálie, kultivačné médiá a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314209
eks 20231213113013.12.2023
11:30
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314525
eks 20231221124521.12.2023
12:45
Úložné plastové boxy s vrchnákom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314524
eks 20231221124521.12.2023
12:45
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Canon
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024149
eks 20240116100016.01.2024
10:00
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš a redukčných ventilov
Zákazka s nízkou hodnotou
Z202487_Z
uvo 20240118100018.01.2024
10:00
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš a redukčných ventilov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202487
eks 20240118100018.01.2024
10:00
Ochranné pracovné pomôcky - respirátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024253
eks 20240119110019.01.2024
11:00
Anorganické a organické chemikálie, kultivačné médiá a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024255
eks 20240119111519.01.2024
11:15
Dielenská oceľová skriňa na náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024254
eks 20240119111519.01.2024
11:15
Anorganické a organické chemikálie, bunkové média, certifikované referenčné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024302
eks 20240123100023.01.2024
10:00
Drôt PtRh6 , Drôt PtRh30
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024317
eks 20240123100023.01.2024
10:00
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024614
eks 20240202133002.02.2024
13:30
Regál na archiváciu dokumentov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024616
eks 20240205100005.02.2024
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024649
eks 20240205100005.02.2024
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024650
eks 20240206120006.02.2024
12:00
Anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024730
eks 20240208100008.02.2024
10:00
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024729
eks 20240212100012.02.2024
10:00
Enzým, anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024806
eks 20240212100012.02.2024
10:00
Ochranné pracovné pomôcky - vhodné pre manipuláciu s kyselinou fluorovodíkovou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024901
eks 20240215114515.02.2024
11:45
Laboratórna sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024905
eks 20240215120015.02.2024
12:00
Oprava konferenčnej miestnosti – budova B
Zákazka s nízkou hodnotou
15/RRNaVO/2024
uvo 20240222100022.02.2024
10:00
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241370
eks 20240301104501.03.2024
10:45
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241390
eks 20240301145001.03.2024
14:50
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky PANTUM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241611
eks 20240311093011.03.2024
09:30
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241608
eks 20240311094511.03.2024
09:45
Jazykové vzdelávanie - Podpora integračných služieb a jazykové vzdelávanie pre pracovníkov TnUAD
Zákazka s nízkou hodnotou
50/RRNaVO/2024
uvo 20240313100013.03.2024
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241612
eks 20240313100013.03.2024
10:00
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241749
eks 20240314120014.03.2024
12:00
Laboratórne pomôcky - Achátové trecie misky s tĺčikom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241769
eks 20240315100015.03.2024
10:00
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241853
eks 20240318100018.03.2024
10:00
Prípravky pre bio-laboratórium
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241894
eks 20240319090019.03.2024
09:00
Koše na triedený odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241902
eks 20240319110019.03.2024
11:00
Zariadenie na výrobu demineralizovanej ultra čistej vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241915
eks 20240320082920.03.2024
08:29
Rekonštrukcia AULY – budova B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30/RRNaVO/2024
uvo 20240321100021.03.2024
10:00
Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 33
Dynamický nákupný systém

web 20240326100026.03.2024
10:00
Biela magnetická tabuľa popisovateľná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242196
eks 20240328113028.03.2024
11:30
Laboratórne pomôcky - analytické sitá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242193
eks 20240328113028.03.2024
11:30
Oprava miestnosti – budova C
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
66/RRNaVO/2024
uvo 20240403090003.04.2024
09:00
Ochranné pracovné pomôcky - Pracovné polarizované okuliare
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242427
eks 20240411093011.04.2024
09:30
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242383
eks 20240411093011.04.2024
09:30
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242429
eks 20240411111511.04.2024
11:15
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242697
eks 20240415114515.04.2024
11:45
Rukavice jednorázové latexové, nitrilové, nepúdrované, nesterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242728
eks 20240417090017.04.2024
09:00
Nerezový držiak na laboratórne rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242729
eks 20240417101517.04.2024
10:15
Anorganické a organické reagencie a kity určené na syntézu a analýzu materiálov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242558
eks 20240418100018.04.2024
10:00
Chladnička voľne stojaca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242779
eks 20240418100018.04.2024
10:00
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242796
eks 20240418113018.04.2024
11:30
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242845
eks 20240419104519.04.2024
10:45
Stolová LED lampa so zväčšovacou lupou 8D
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242871
eks 20240422093022.04.2024
09:30
Lepiaca dezinfekčná antibakteriálna dekontaminačná rohož
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242872
eks 20240422094522.04.2024
09:45
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242898
eks 20240423100023.04.2024
10:00
Počítačový stôl s otočnými kolieskami a kovovou konštrukciou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243002
eks 20240425100025.04.2024
10:00
Chemikálie, Certifikované referenčné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243056
eks 20240426121526.04.2024
12:15
Biela magnetická tabuľa popisovateľná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243080
eks 20240429083029.04.2024
08:30
Laboratórny vozík na prepravu zariadenia pre mikrovlnný rozklad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243333
eks 20240507130007.05.2024
13:00
Chemikálie a spotrebný materiál pre bio laboratórium
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243378
eks 20240510124510.05.2024
12:45
Papierové utierky skladané ZZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243547
eks 20240516113016.05.2024
11:30
Automatický veľkokapacitný kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243667
eks 20240520100020.05.2024
10:00
Upratovací vozík s pákovým žmýkačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243735
eks 20240521100021.05.2024
10:00
Renovované tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243729
eks 20240521100021.05.2024
10:00
Digitálny mikroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243733
eks 20240521101521.05.2024
10:15
Okuliare pre virtuálnu realitu Meta Qest 3 128 GB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243731
eks 20240521101521.05.2024
10:15
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243728
eks 20240522100022.05.2024
10:00
Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243766
eks 20240522100022.05.2024
10:00
Plagátové kliprámy A0
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243849
eks 20240524120024.05.2024
12:00
Chemikálie a kit na detekciu proteínov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243850
eks 20240527100027.05.2024
10:00
Letenky obojsmerné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244004
eks 20240528104528.05.2024
10:45
Ochranné pracovné pomôcky - vhodné pre manipuláciu s kyselinou fluorovodíkovou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243956
eks 20240529100029.05.2024
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244024
eks 20240529100029.05.2024
10:00
Headset pre virtuálnu realitu Oculus Quest 2 128GB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244022
eks 20240529110029.05.2024
11:00
Odpadkový kôš na triedenie odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244000
eks 20240530100030.05.2024
10:00
Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244179
eks 20240604090004.06.2024
09:00
Odpadkový kôš závesný 5l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244180
eks 20240604091504.06.2024
09:15
Interiérový nábytok do prednáškovej miestnosti – budova B
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
125/RRNaVO/2024
uvo 20240604100004.06.2024
10:00
Páska do tlačiarne a plastové obaly na karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244292
eks 20240606103006.06.2024
10:30
Náhradné diely do sprejovej sušiarne Buchi Mini Spay dryer B-290
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244432
eks 20240610100010.06.2024
10:00
Odpadkový kôš závesný 5l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244439
eks 20240611090011.06.2024
09:00
Dodávka zemného plynu na rok 2025
Dynamický nákupný systém

web 20240611100011.06.2024
10:00
Výmena podlahovej krytiny v telocvični – vynútené práce naviac
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
185/RRNaVO/2024
uvo 20240614100014.06.2024
10:00
Reagencie a médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244718
eks 20240618100018.06.2024
10:00
Magnetické zmäkčovače vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244731
eks 20240618100018.06.2024
10:00
Kovový regál do laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244732
eks 20240618110018.06.2024
11:00
Chemikálie a konjugát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244902
eks 20240621101521.06.2024
10:15
Letenka obojsmerná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245047
eks 20240625100025.06.2024
10:00
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky HP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245518
eks 20240709090009.07.2024
09:00
Vreckový pH tester pre povrchy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245519
eks 20240709091509.07.2024
09:15
Stolná píla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245585
eks 20240710100010.07.2024
10:00
Dodávka elektriny na rok 2025
Dynamický nákupný systém

web 20240715100015.07.2024
10:00