Tlač publikácií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač publikácií
Kód zákazky: Z20241608
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 180,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 09:45
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty