Laboratórny vozík na prepravu zariadenia pre mikrovlnný rozklad

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórny vozík na prepravu zariadenia pre mikrovlnný rozklad
Kód zákazky: Z20243333
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34911100-7
Predpokladaná hodnota: 525,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS