Laboratórne pomôcky - analytické sitá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne pomôcky - analytické sitá
Kód zákazky: Z20242193
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 5 242,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 11:30
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty