Laboratórne pomôcky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne pomôcky
Kód zákazky: Z20241853
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 1 846,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty