Tlač publikácií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač publikácií
Kód zákazky: Z20244024
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 1 680,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty