Plagátové kliprámy A0

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Plagátové kliprámy A0
Kód zákazky: Z20243849
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39298000-7
Predpokladaná hodnota: 552,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty