Digitálny mikroskop

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Digitálny mikroskop
Kód zákazky: Z20243733
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38510000-3
Predpokladaná hodnota: 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 10:15
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty