Automatický veľkokapacitný kávovar

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Automatický veľkokapacitný kávovar
Kód zákazky: Z20243667
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39711310-5
Predpokladaná hodnota: 1 287,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty