Okuliare pre virtuálnu realitu Meta Qest 3 128 GB

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Okuliare pre virtuálnu realitu Meta Qest 3 128 GB
Kód zákazky: Z20243731
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32322000-6
Predpokladaná hodnota: 521,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 10:15
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS