Papierové utierky skladané ZZ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Papierové utierky skladané ZZ
Kód zákazky: Z20243547
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33763000-6
Predpokladaná hodnota: 1 699,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 11:30
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty