Odpadkový kôš závesný 5l

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odpadkový kôš závesný 5l
Kód zákazky: Z20244439
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39224340-3
Predpokladaná hodnota: 1 009,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty