Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky PANTUM

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky PANTUM
Kód zákazky: Z20241611
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125120-8
Predpokladaná hodnota: 145,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 09:30
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS