Náhradné diely do sprejovej sušiarne Buchi Mini Spay dryer B-290

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náhradné diely do sprejovej sušiarne Buchi Mini Spay dryer B-290
Kód zákazky: Z20244432
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 2 192,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS