Archív verejných súťaži

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20239824 Úprava osobných vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Železničná 3, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
29155-MRS GO rotorov generátorov a budiacich generátorov v SE EBO
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 29.09.2023
10:00
Slovenské elektrárne, a.s.
29191-MST Rozšírenie deduplikačných serverov Apollo 4200
Verejná súťaž
UVO 29.09.2023
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Z202310324 Kancelársky papier bežný a špecializovaný papier na kancelárske, grafické a tlačiarenské účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310339 Hutný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202310275 Nákup 9 miestneho vozidla s úpravou pre ZŤP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Vajnory, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310303 Mikrovlnné rúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202310391 interiérová farba - biela
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310392 Vlajky a zástavy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310398 Nové osobné motorové vozidlo Dacia Jogger Extreme alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Drienovec, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Z202310234 Hmotnostný spektrometer MALDI-TOF systém pre identifikáciu mikroorganizmov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Pod Dráhami 918, Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310206 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Sada tesnení Dellner a tesnenie O-krúžok
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Opravy motorov, el. generátorov a ventilátorov
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Hadice VOITH a iné
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Postrekovač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
10:00
CONTAX, s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
Z202310395 OSB dosky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:30
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310394 Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:15
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20239943 Papierové hygienické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:06
Rastislavova 43, Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Podpora rozvoja výroby spoločnosti DUFREX, s.r.o. – časť č. 2 - Decanter (vrátane dodania na miesto inštalácie, montáže, zapojenia a uvedenia do prevádzky)
Prieskum trhu
29.09.2023
09:00
DUFREX, s.r.o., Podzáhradná 1238/127, 947 01 Hurbanovo
Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Námestovo, LS Mútne a ES Oravská Polhora, časť B (s dopravou) – výzva č. 15/2023
Dynamický nákupný systém
29.09.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
30739-WYP Modernizácia budovy obecného úradu v Necpaloch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2023
09:00
Obec Necpaly
30526-WYP Rozvoj telesnej kultúry a športu v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2023
09:00
Mesto Komárno
30519-WYS Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m. č. Revúčka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2023
09:00
Mesto Revúca
30795-MST Potraviny - Hrubý a sterilizovaný tovar
Verejná súťaž
UVO 29.09.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik)
Zobrazených: 351 - 375 / 83760 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24