Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Kód zákazky: IG-DNS-074-22
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2026 23:55
Vyhlásenie: 3.5.2022

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: