Dodávka elektrickej energie pre rok 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie pre rok 2024
Kód zákazky: 37067 - WNT
Kód oznámenia: 37067 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 26 105,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.11.3023 10:00
Vyhlásenie: 20.11.2023

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Kúpeľná Liptovský Ján 03203 Slovensko

Linky a dokumenty