Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Kód zákazky: KO-KS-225-22
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh:
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.2.2027 23:55
Vyhlásenie: 13.2.2023

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania:
Zdroj: Slovenský plynárenský priemysel a.s.