Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kód zákazky: HR-KS-181-22
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh:
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2026 23:55
Vyhlásenie: 18.7.2022

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: