Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Kód zákazky: KO-DNS-224-22
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh:
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2027 23:55
Vyhlásenie: 22.2.2023

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: