Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Kód zákazky: KO-KS-225-22
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh:
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.2.2027 23:55
Vyhlásenie: 13.2.2023

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: