Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.2.2027 12:00
Vyhlásenie: 10.2.2023

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika