Architektonické a projektové služby – pozemné stavby, pre potreby SPU v Nitre

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Architektonické a projektové služby – pozemné stavby, pre potreby SPU v Nitre
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 2 000 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.11.2027 09:00
Vyhlásenie: 26.10.2023

Verejný obstarávateľ

NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra