Dodávka potravín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka potravín
Kód zákazky: 39/PRO/2023
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 929 867,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.10.2027 14:45
Vyhlásenie: 4.10.2023

Verejný obstarávateľ

Adresa: Centrum I
01841 Dubnica nad Váhom
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zdroj: