Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Kód zákazky: KO-DNS-224-22
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh:
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2027 23:55
Vyhlásenie: 22.2.2023

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania:
Zdroj: Slovenský plynárenský priemysel a.s.