Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Kód zákazky: 25/PRO/2022
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 1,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.12.2026 11:25
Vyhlásenie: 16.11.2022

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Lučenec
Adresa: Fiľakovská cesta
98401 Lučenec
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty v správe verejného obstarávateľa.
Zdroj: