Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV
Kód zákazky:
Postup: Kvalifikačný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90513800-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.3.2029 00:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK04 - Východné Slovensko
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa