Archív verejných súťaži

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS IACS
Verejná súťaž
29.09.2023
12:00
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Zníženie energetickej náročnosti výrobných objektov (dodávka stavebných prác spojených s rekonštrukciou strešných plášťov nad výrobnými objektami skladov a výroby v areáli vinárstva Víno Mrva&Stanko v Trnave)
Prieskum trhu
29.09.2023
12:00
VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 917 01 Trnava
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom dvoj garáže v objekte na Ul. Stropkovskej s. č. 1353 (doba nájmu na dobu určitú, maximálne 5 rokov)
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
12:00
Mesto Svidník
IKT zariadenia - 022/23-24
Dynamický nákupný systém
29.09.2023
12:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
30950-WNS Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
30861-WNP Materská škola Kečkovce
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
12:00
Obec Kečkovce
Z20239926 Soľ na posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Cesta do Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202310195 Suché granulované krmivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
ČSA 1182, 96231 Sliač, Hronsek, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
29415-WYP Zateplenie lôžkového a liečebného pavilónu "B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n. o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2023
12:00
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
31194-WNP Rekonštrukcia plynovej kotolne a vykurovacieho systému v AB Hnúšťa
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31175-WNT Denná dávka potravín pre kempingové vybavenie modulov.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202310412 Teplomery, hustomery, vlhkomery a váhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310408 Poľný nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310341 Kyvetové testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z202310385 Chémia pre prácu s kostnými bunkami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20239689 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Jelenecká, Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310198 Jednorázové shaverové koncovky na chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:10
Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310228 Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:08
Olbrachtová 5, Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Stroje do vinohradu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
11:00
Peter Šroner, Vajka nad Žitavou 278, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
Z202310384 Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310338 Výstroj - Galantérny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310363 Drevné pelety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:00
Ľubochňa, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202310350 Kancelárske kreslá a stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310320 Upratovacie a čistiace služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310404 Agaróza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 301 - 325 / 83760 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22